Roser er røde violer er blå

Velkommen til forløbet til novellen Roser er røde, violer er blå!

Læse- og opgaveløsning er faseinddelt i opgaver før, under og efter læsningen af novellen.

Før læsningen: refleksionsspørgsmål og øvelse
Under læsningen: læsestrategi og læsevejledende spørgsmå
Efter læsningen: arbejdsspørgsmål og fremstillingsopgaver

Jeres underviser kan vælge kasser fra eller til, men vi anbefaler, at I som minimum gennemgår vores efter læsning: arbejdsspørgsmål og fremstillingsopgaver

Rigtig god fornøjelse og god arbejdslyst!