Warning: Constant CUSTOM_TAGS already defined in /customers/3/3/d/lapidar.dk/httpd.www/wp-config.php on line 116 Multimodal analyse af 'Roser er røde, violer er blå' | Lapidar

Multimodal analyse af ‘Roser er røde, violer er blå’

Om forfatteren

Fie Huusfeldt har flere gange været udgivet i tidsskriftet Slagtryk fordigte og kortprosa.

De analysespørgsmål, der skal arbejdes med til den skønlitterære, multimodale tekst, er struktureret omkring en genlæsningsstrategi. Det betyder, at den multimodale novelle skal læses af flere omgange. Hver læsning har et specifikt formål i relation til spørgsmålene, som bringer jer hele vejen rundt i tekstens enkelte modaliteter og multimodale helhed.

Denne læsestrategi vejleder jer i det, man kan kalde en “hermeneutiske bevægelse”. Fordi I skal bevæge jer frem og tilbage imellem både arbejdsspørgsmål og novellen og imellem novellens helhed og dens multimodale delelementer.

1. møde med teksten: oplevelse

Denne første læsning er en hjemmeopgave. Det er en indlevelsesøvelse, hvor I skal fokusere på tekstens helhed. Efter endt læsning skal I notere jer tre ting i bed mærke i, i løbet af jeres læsning

2. møde med teksten: redegørelse

Inden I begynder jeres anden læsning af novellen, skal I gennemgå de redegørende spørgsmål, I finder længere nede på siden. Disse spørgsmål skal hjælpe jer med at identificere tekstens modaliteter (billede, skrift, lyd osv.) og give jer et redegørende overblik over hele teksten

3. møde med teksten: analyse

Spørgsmålene I skal gennemgå inden jeres tredje læsning lægger op til, at I undersøger og analyserer enkeltdelenes budskaber og betydninger for den multimodale teksts helhed. Med jeres tredje nærlæsning leder I efter strukturer og årsagssammenhænge imellem tekstens temaer og dens modaliteter

4. møde med teksten: vurdering

Med spørgsmålene til fjerde læsning skal I vurdere og fortolke på teksten som en multimodal helhed. I denne sidste nærlæsning skal I selv vurdere teksten og tage selvstændigt stilling til,
hvordan I oplever form, indhold og relationerne derimellem.

Analysespørgsmål

Hvilke modaliteter kender I?

 • List modaliteterne i “Roser er røde, violer er blå”. Beskriv hver modalitet.
 • Kan I komme i tanke om andre genrer, der bruger de samme modaliteter som i novellen?
 • Hvilke modaliteter kender I fra de skønlitterære tekster fra jeres undervisning?

Hvad foregår der?

 • Læs de tre pointer, I har skrevet ned hjemmefra op for hinanden. Er I kommet frem til det samme eller noget helt forskelligt?
 • Hvilken fortæller er der i teksten (= første-, anden- eller tredjepersonsfortæller)?
 • Hvor foregår novellen geografisk?
 • Hvordan beskrives stederne i “Roser er røde, violer er blå”? Find et par centrale passager, der beskriver de mest centrale (= skoven, lejrskolen, skolen osv.)?

Hvordan ser det ud?

 • Hvilke associationer giver de mange forskellige farver på billederne?
 • Hvilke associationer får I gennem de visnede blomster?
 • Ville I få et andet indtryk af historien, hvis blomsterne var friske?

Hvad betyder novellens tid og sted?

 • Hvordan er novellen opbygget? Fortælles novellen på et senere tidspunkt (= bagudsyn) eller samtidigt med handlingen (= medsyn)? Indsæt novellen i berettermodellen (anslag, præsentation, uddybning, point of no return, optrapning af konflikten, klimaks, udtoning).
 • Hvordan beskrives lejrskolen? Er der en særlig stemning der?
 • Går stemningen på lejrskolen igen andre steder i novellen?

Hvordan beskrives karaktererne?

 • Karakteriser Sofie, Röskva og Stine. Skeln imellem, hvad der direkte og indirekte siges om personerne (direkte/indirekte personkarakteristik).
 • Er nogle af beskrivelserne påvirkede af, at de ses fra Sofies synsvinkel? Er der misforhold og sammenfald imellem, hvordan Sofie og de andre opfatter Röskva? Find passager, der illustrerer dette.
 • Hvorfor vil Sofie hellere være venner med Sofie end med Röskva?

Hvordan læses teksten?

 • Hvad betyder det for din læsning, at den foregår på en skærm?
 • Hvordan interagerer du med fotografierne i din læsning? Kigger du f.eks. på dem alle sammen inden? Én af gangen undervejs? Dem alle sammen bagefter? Hvad gør de ved din læseoplevelse, er de dragende eller distraherende?
 • Savner du det taktile fra fysiske bøger i den her læseoplevelse?

Hvordan arbejder modaliteterne med hinanden?

 • Titlen på novellen er “Roser er røde, violer er blå”, samtidig med, at teksten er illustreret med billeder af visnede blomster. Hvad betyder blomsterne i teksten? Og hvad betyder blomsterne i illustrationen?
 • Er forholdet imellem illustrationerne og novellen harmonisk eller disharmonisk?
 • Virker illustrationerne udvidende eller uddybende på novellen?
 • Hvilken læseoplevelse giver de modaliteter, I listede i redegørelsen til sammen? Er den harmonisk eller disharmonisk?

Hvordan fortolker I “Roser er røde, violer er blå”?

 • Hvad tror I, Fie Huusfeldt vil med novellen? Vil hun provokere eller underholde?
 • ætter jeres læseoplevelse nogle andre tanker igang hos jer? Er der ting, I har lyst til eller slet ikke har lyst til at gøre efter at have læst novellen?

Hvilke temaer er på spil?

 • Hvilke forskellige temaer er på spil? Og hvilke synes I, er de vigtigste?