Fundamental, familiær spillogik

Novelleforløb om erindringer i litteraturen, autofiktion og biografisk irreversibilitet.

Novelleforløbet her handler om, hvordan man vurderer, hvornår en novelle (og skønlitterære tekster generelt) er mest fakta eller mest fiktion.

Medierne var f.eks. tilbøjelige til at konkludere, at Sonnergaards novelle Fundamental, familiær spillogik var inspireret af hans eget liv.

Ifølge Jon Helt Haarder tager vi som læsere den viden, vi har om forfatteren i kød-og-blod med i vores læsning af deres værker, dette kaldes biografisk irreversibilitet. Men vi vil gerne gøre dig opmærksom på, hvornår en novelle bør kaldes autofiktion, og hvornår den (måske) “bare” bearbejder erindringer i et mere fiktionelt skønlitterært værk.