En kvinde fødes

Velkommen til forløbet til novellen En kvinde fødes!

Læse- og opgaveløsning er faseinddelt i opgaver før, under og efter læsningen af novellen.

Før læsningen: refleksionsspørgsmål og øvelse
Under læsningen: læsestrategi og læsevejledende spørgsmå
Efter læsningen: arbejdsspørgsmål og fremstillingsopgaver

Jeres underviser kan vælge kasser fra eller til, men vi anbefaler, at I som minimum gennemgår vores efter læsning.

Rigtig god fornøjelse og god arbejdslyst!