En kvinde fødes

Velkommen til forløbet til novellen En kvinde fødes!

Læse- og opgaveløsning er faseinddelt i opgaver før, under og efter læsningen af novellen.

Før læsningen: refleksionsspørgsmål og øvelse
Under læsningen: læsevejledende spørgsmål og opmærksomhedsøvelse
Efter læsningen: arbejdsspørgsmål og fremstillingsopgaver

Ved at klikke jer igennem forløbets kasser (fra venstre mod højre) kommer I omkring alle vores materialer til novellen. Jeres underviser kan vælge kasser fra eller til, men vi anbefaler, at I som minimum gennemgår vores efterlæsning: arbejdsspørgsmål og fremstillingsopgaver.

Rigtig god fornøjelse og god arbejdslyst!