Undervisningsmateriale i multimodalitet og noveller


Vi har udviklet en række undervisningsmaterialer om multimodalitet og noveller til Kaspar Colling Nielsen, Niels Henning Falk Jensby og Fie Huusfeldts noveller. Materialet ligger foreløbigt som en betaversion, som vi er ved at teste på gymnasieniveau.

Materialerne til eleverne ligger gratis tilgængeligt på Lapidar, og I kan få lærervejledningen ved at skrive til undervisning@lapidar.dk.

Vi har også en skoletjeneste, som kommer ud og underviser i skrivning og læsning af noveller. Skriv til os på undervisning@lapidar.dk, hvis I vil have besøg af vores skoletjeneste.

Illustration: Maria Tranberg